slide-1

Legesverordening Rotterdam onverbindend

Eerder oordeelde de rechtbank Rotterdam al dat de tarieven die de gemeente Rotterdam hanteerde voor het in behandeling nemen van een bouwvergunningaanvraag onredelijk en willekeurig zijn. De gemeente hanteerde vóór 2016 een tabel met daarin sterkt stijgende, vaste bedragen. Het Hof heeft deze uitspraak van de rechtbank bevestigd en oordeelt eveneens dat de aanslag van het bedrijf vernietigd moet worden. Per 2016 heeft de gemeente Rotterdam de tarieventabel flink aangepast en is deze een stuk redelijker. De uitspraak van Hof Den Haag bevestigt maar weer eens dat het (laten) onderzoeken van een aanslag bouwleges vaak de moeite waard is. Zeker als het om een hoog bedrag gaat.

Nieuws over fiscale zaken

70 gemeenten voeren precario in

Nog op de valreep hebben 70 gemeenten in 2017 een precariobelasting op buizen en leidingen ingevoerd. 

Lees verder

Over de fiscale zaak

de Fiscale Zaak werkt!

de Fiscale zaak werkt!

tevreden klanten zijn daarvan het bewijs

referenties