DR-493-bw_1023430

Bag

Gemeenten moeten in het kader van de basisregistratie adressen en gebouwen een adres opnemen voor verblijfsobjecten binnen de gemeentegrenzen. Veel gemeenten kennen aan kamers in een studentenhuis of in een zorginstelling ook een adres toe. Dit kan voordelen met zich meebrengen als voor deze kamer (in de toekomst) huurtoeslag moet worden aangevraagd, maar daarnaast kan het leiden tot discussie over de vraag of de afgebakende verblijfsobjecten nu ook ieder aangeslagen moeten worden voor bijvoorbeeld het rioolrecht. De afbakening in het kader van de lokale heffingen en de BAG komt niet altijd exact overeen. Het voeren van overleg met de gemeente over de eventuele cobsequenties van de adressering voorkomt veel dicsussie achteraf. dFZ staat u graag bij en behartigt uw fiscale zaken.

Nieuws over fiscale zaken

70 gemeenten voeren precario in

Nog op de valreep hebben 70 gemeenten in 2017 een precariobelasting op buizen en leidingen ingevoerd. 

Lees verder

Over de fiscale zaak

de Fiscale Zaak werkt!

de Fiscale zaak werkt!

tevreden klanten zijn daarvan het bewijs

referenties