DR-493-bw_1023430

Bouwleges

Als u bouwplannen heeft, moet u eerst een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. De kosten van zo'n vergunning kunnen erg hoog oplopen. Controle van de aanslag is daarom zeker verstandig. De gemeente moet bij het heffen van bouwleges namelijk aan allerlei eisen voldoen. Zo mogen de geraamde inkomsten van de legesverordening de geraamde kosten van de geleverde diensten niet overtreffen. Dit moet voor belastingplichtigen ook controleerbaar zijn.

Ook is het erg belangrijk om te controleren welke heffingsmaatstaf de gemeente gebruikt. Is dit de geraamde bouwsom, de werkelijke bouwsom of op basis van een bouwkostenoverzicht? Wat valt wel en wat valt niet onder dit begrip? Het is verstandig om daar tijdens het invullen van de bouwsom op de vergunningaanvraag al bij stil te staan.

Daarnaast moet de gemeente de aanslag op correcte wijze aan u bekend maken. Als de aanslag of nota ondertekend is, moet dit door de juiste persoon gedaan zijn. Ook de legesverordening moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Van belang is daarnaast ook dat de gemeente de juiste legestabel hanteert en dat voor het betreffende gebied een geldig bestemmingsplan is vastgesteld. Gemaakte fouten kunnen de gemeente duur komen te staan. Dit kan namelijk betekenen dat uw aanslag op formele gronden niet in stand kan blijven. De Fiscale Zaak toetst of uw aanslag aan de eisen voldoet.

Heeft u grote bouwplannen? Neem een aanslag bouwleges niet voor kennisgeving aan. Op basis van goede argumenten kan het best zijn dat de gemeente de aanslag wil matigen. de Fiscale Zaak gaat graag namens u met de gemeente in gesprek.

 

Nieuws over fiscale zaken

dFZ lid van de Jarige Job Business Club

dFZ draagt Stichting Jarige Job een warm hart toe en is daarom toegetreden tot de Jarige Job Business Club.

 

Lees verder

Over de fiscale zaak

de Fiscale Zaak werkt!

de Fiscale zaak werkt!

tevreden klanten zijn daarvan het bewijs

referenties