DR-493-bw_1023430

Overige heffingen

Gemeenten kunnen van niet-inwoners een belasting heffen voor het houden van verblijf in hun gemeente. Deze toeristenbelasting wordt meestal geheven van degene die het verblijf houden mogelijk maakt zoals, eigenaren van hotels, campings of jachthavens. Deze belastingheffing mag niet onredelijk of willekeurig zijn.

Waterschappen kunnen van bedrijven en instellingen waterschapsomslagen voor gebouwde en ongebouwde onroerende zaken heffen. Voor gebouwde onroerende zaken geldt de WOZ-waarde als heffingsmaatstaf. Voor gronden geldt de oppervlakte als maatstaf. Het is niet toegestaan om voor één deel van de onroerende zaak zowel een omslag gebouwd als een omslag ongebouwd op te leggen. Daarnaast moet uw onroerende zaak wel in het werkgebied van het betreffende waterschap liggen.

Aanslagen rioolrecht kunnen fors oplopen. Zeker voor bedrijven of instellingen met veel onroerende zaken of een hoog waterverbruik. Gemeenten mogen met het heffen van rioolrecht alleen kosten afdekken die voldoende verband houden met het onderhoud van het rioolleidingennetwerk. Daarnaast leggen nog veel gemeenten ten onrechte voor iedere kamer in een studentenhuis of verzorgingshuis een aparte aanslag op.

Ook bij de heffing van bedrijfsreinigingsrecht gaat regelmatig iets mis. Gemeenten mogen namelijk alleen heffen als zij daadwerkelijk een dienst leveren. Ten onrechte betaalde aanslagen kunnen worden teruggevorderd.

dFZ beoordeelt voor u of de lokale overheden zich bij deze heffingen aan de regels houden. Doen zij dat niet, dan moet de betaalde belasting aan u worden teruggegeven. dFZ behartigt ook graag uw fiscale zaken.

Nieuws over fiscale zaken

dFZ lid van de Jarige Job Business Club

dFZ draagt Stichting Jarige Job een warm hart toe en is daarom toegetreden tot de Jarige Job Business Club.

 

Lees verder

Over de fiscale zaak

de Fiscale Zaak werkt!

de Fiscale zaak werkt!

tevreden klanten zijn daarvan het bewijs

referenties