DR-493-bw_1023430

Zuiveringsheffing

Geloosd afvalwater moet door het waterschap of hoogheemraadschap worden gezuiverd. Om dit te financieren, heffen waterschappen zuiveringsheffing of verontreinigongsheffing. Beide heffingen zijn afhankelijk van de hoeveelheid en mate van vervuiling van het geloosde water.

De belasting wordt geheven over het aantal vervuilingseenheden dat wordt geloosd. Deze vervuilingseenheden kunnen door middel van een standaardtabel waarin de bedrijfstakken zijn genoemd worden berekend, of door middel van meting en bemonstering van het afvalwater. In bepaalde gevallen kan een gunsigere categorie uit de standaardtabel worden bepleit waardoor de aanslagen flink omlaag kunnen.

Als het water dat wordt geloosd eerst door uw bedrijf of instelling wordt gezuiverd, of als de vervuiling van het afvalwater om een andere reden positief afwijkt van de branche, dan kan het lonen het afvalwater te laten meten en bemonsteren.

Ook als u veel koelwater gebruikt of er verdampt veel water in het productieproces, dan moet daar bij de aanslagoplegging rekening mee worden gehouden.

 

dFZ heeft al voor een groot aantal bedrijven en instellingen mooie besparingen gerealiseerd en adviseert u ook graag.

Nieuws over fiscale zaken

dFZ lid van de Jarige Job Business Club

dFZ draagt Stichting Jarige Job een warm hart toe en is daarom toegetreden tot de Jarige Job Business Club.

 

Lees verder

Over de fiscale zaak

de Fiscale Zaak werkt!

de Fiscale zaak werkt!

tevreden klanten zijn daarvan het bewijs

referenties