DR-493-bw_1023430

Bij gedoogplicht geen precario

De netbeheerder maakte bezwaar tegen de aanslag precariobelasting en deed een beroep op oude overeenkomsten waarin was opgenomen dat de gemeente de leidingen in haar grond moest toestaan. De Hoge Raad bevestigde de uitspraak van het Gerechtshof: als er een gedoogplicht is, mag geen precariobelatsing worden geheven. 

dFZ heeft ervaring met een beroep op de gedoogplicht en het opzoeken van documenten uit de jaren '60 en '70 waarin veelal een dergelijke gedoogplicht is opgenomen. Wij beoordelen uw aanslagen graag voor u!

 

Meer nieuws

Nieuws over fiscale zaken

70 gemeenten voeren precario in

Nog op de valreep hebben 70 gemeenten in 2017 een precariobelasting op buizen en leidingen ingevoerd. 

Lees verder

Over de fiscale zaak

de Fiscale Zaak werkt!

de Fiscale zaak werkt!

tevreden klanten zijn daarvan het bewijs

referenties