DR-493-bw_1023430

Kruissubsidiëring ook onder de Wabo

Voor het behandelen van een omgevingsvergunning legt de gemeente of provincie een aanslag leges op. Deze aanslagen kunnen behoorlijk oplopen, vooral als ze zien op een bouwvergunning. Bij het heffen van leges moeten de gemeentelijke begroting en de tariefstelling van de leges aan eisen voldoen. De legesopbrengsten mogen niet uitstijgen boven de daarmee samenhangende kosten. Menig aanslag is voor de belastingrechter gesneuveld omdat de gemeente de begroting niet op orde had. Bij de invoering van de Wabo heeft de minister aangegeven dat de regels voor het kostenverhaal nog strikter toegepast moesten worden. Kruissubsidiëring (de ene dienst financieren met opbrengsten van de andere dienst) zou niet langer mogen. Vrijdag heeft de Hoge Raad hier een streep doorheen gehaald. De minister heeft zijn bedoelingen niet omgezet in wetgeving. De kostendekkendheid moet nog altijd worden getoetst per verordening en dus voor alle diensten samen. Desalniettemin loont het nog steeds de moeite, vooral bij hoge aanslagbedragen, om de legesaanslag en de verordening te (laten) toetsen. Het komt namelijk regelmatig voor dat een aanslag niet correct wordt opgelegd, een verlaging is dan mogelijk.

meer nieuws

Nieuws over fiscale zaken

dFZ lid van de Jarige Job Business Club

dFZ draagt Stichting Jarige Job een warm hart toe en is daarom toegetreden tot de Jarige Job Business Club.

 

Lees verder

Over de fiscale zaak

de Fiscale Zaak werkt!

de Fiscale zaak werkt!

tevreden klanten zijn daarvan het bewijs

referenties