slide-1

#Tarieven energiebelasting omhoog#

In het energieakkoord van 2013 was al afgesproken dat de kolenbelasting voor energieproducenten zou worden afgeschaft. Onderdeel van het akooord was het sluiten van enkele kolencentrales. De ACM stak hier vanwege strijd met de mededingingswet een stokje voor. Minister Kamp heeft een alternatief gevonden om een vergelijkbare milieuwinst te boeken. Hij legt rendementseisen op aan kolencentrales om de oude, vervuilende centrales te kunnen sluiten. In 2017 moeten kolencentrales een minimaal rendement van 40% halen.

Hiermee worden de oorspronkelijke afspraken uit het Energieakkoord nagekomen en kan de kolenbelasting zoals afgesproken per 1 januari 2016 voor energiecentrales worden afgeschaft. De gederfde inkomsten van 189 miljoen worden aangevuld met een verhoogde energiebelasting op het verbruik van elektriciteit en aardgas. De stijging van de tarieven bedraagt zo'n 4,5%.

Des te meer reden om de energiebelasting op uw energiefacturen eens goed te laten beoordelen. De energiebelasting kent een aantal vrijstellingen en teruggaafmogelijkheden. Als u daar nog geen gebruik van maakt, dan kunt u wellicht met een terugwerkende kracht van 5 jaar belasting terugvragen.

Neem contact op met dFZ en wij maken er werk van!

Nieuws over fiscale zaken

dFZ lid van de Jarige Job Business Club

dFZ draagt Stichting Jarige Job een warm hart toe en is daarom toegetreden tot de Jarige Job Business Club.

 

Lees verder

Over de fiscale zaak

de Fiscale Zaak werkt!

de Fiscale zaak werkt!

tevreden klanten zijn daarvan het bewijs

referenties