DR-493-bw_1023430

Nieuwsoverzicht

70 gemeenten voeren precario in

Nog op de valreep hebben 70 gemeenten in 2017 een precariobelasting op buizen en leidingen ingevoerd. 

Lees verder

Legesverordening Rotterdam onverbindend

Hof Den Haag heeft de tarieventabel uit de legesverordening onverbindend verklaard. Het bedrijf dat bezwaar maakte is geen leges verschuldigd.

Lees verder

Bij gedoogplicht geen precario

De Hoge Raad heeft in een arrest nogmaals bevestigd dat als een gemeente op basis van oude afspraken een gedoogplicht heeft, er geen precariobelasting mag worden geheven.

Lees verder

Geen bouwleges over installaties

Hof Den Bosch heeft recent geoordeeld dat geen bouwleges betaald hoeven worden over de installaties van een biogas fabriek.

Leges ook voor niet vergunningplichtige delen

Hof Den Haag heeft recent geoordeeld dat de bouwleges terecht berekend zijn over de gehele bouwsom, inclusief niet vergunningplichtige delen.

Hoogspanningsnet 1 onroerende zaak

Een hoogspanningsnet van 23 masten is één onroerende zaak waarvoor slechts één aanslag rioolrecht kan worden opgelegd.

Vastgoedportefeuille: 2 op de 3 aanslagen verlaagd

Een controle van de WOZ waarden van een vastgoedportefeuille loont!