DR-493-bw_1023430

Nieuwsoverzicht

dFZ lid van de Jarige Job Business Club

dFZ draagt Stichting Jarige Job een warm hart toe en is daarom toegetreden tot de Jarige Job Business Club.

 

Lees verder

70 gemeenten voeren precario in

Nog op de valreep hebben 70 gemeenten in 2017 een precariobelasting op buizen en leidingen ingevoerd. 

Lees verder

Bij gedoogplicht geen precario

De Hoge Raad heeft in een arrest nogmaals bevestigd dat als een gemeente op basis van oude afspraken een gedoogplicht heeft, er geen precariobelasting mag worden geheven.

Lees verder

dFZ wint legeszaak

Na een lang lopende procedure heeft Hof Arnhem deze week in het voordeel van de klant van dFZ geoordeeld en de aanslag bouwleges vernietigd.

Redelijke termijn afwikkelen bezwaar

Als de gemeente langer dan zes maanden doet over de behandeling van een bezwaar, heeft belanghebbende onder voorwaarden recht op een schadevergoeding.

#Tarieven energiebelasting omhoog#

In 2016 vervalt de kolenbelasting voor elektriciteitsproductie, dit wordt gecompenseerd met hogere tarieven energiebelasting voor bedrijven en burgers.

WOZ meer invloed op maximale huur

De maximale huurprijs voor de gereguleerde sector komt tot stand via het woningwaarderingsstelsel. De WOZ waarde gaat per 1 oktober 2015 een grotere rol spelen in dit stelsel.