DR-493-bw_1023430

Nieuwsoverzicht

dFZ lid van de Jarige Job Business Club

dFZ draagt Stichting Jarige Job een warm hart toe en is daarom toegetreden tot de Jarige Job Business Club.

 

Lees verder

70 gemeenten voeren precario in

Nog op de valreep hebben 70 gemeenten in 2017 een precariobelasting op buizen en leidingen ingevoerd. 

Lees verder

Bij gedoogplicht geen precario

De Hoge Raad heeft in een arrest nogmaals bevestigd dat als een gemeente op basis van oude afspraken een gedoogplicht heeft, er geen precariobelasting mag worden geheven.

Lees verder

Nieuwe website online

De nieuwe website van dFZ is online! Met dank aan de Reclameloods Rotterdam voor het site ontwerp en aan Ruud Sies voor het gebruik van de foto uit de serie 'Building the Rotterdam'.

RoRo ponton roerend: geen ozb

Begin april heeft de Hoge Raad de uitspraak van Gerechtshof Den Bosch bevestigd dat de met de oever verbonden en drijvende roll on roll off pontons van mijn cliënt roerende zaken zijn.

Kruissubsidiëring ook onder de Wabo

Voor het behandelen van een omgevingsvergunning legt de gemeente of provincie een aanslag leges op. Deze aanslagen kunnen behoorlijk oplopen, vooral als ze zien op een bouwvergunning. Bij het heffen van leges moeten de gemeentelijke begroting en de tariefstelling van de leges aan eisen voldoen. 

Installaties ziekenhuis deels vrijgesteld van Ozb

Hoge Raad oordeelt: installaties in een ziekenhuis zijn deels onbelast