DR-493-bw_1023430

Nieuwsoverzicht

dFZ lid van de Jarige Job Business Club

dFZ draagt Stichting Jarige Job een warm hart toe en is daarom toegetreden tot de Jarige Job Business Club.

 

Lees verder

70 gemeenten voeren precario in

Nog op de valreep hebben 70 gemeenten in 2017 een precariobelasting op buizen en leidingen ingevoerd. 

Lees verder

Bij gedoogplicht geen precario

De Hoge Raad heeft in een arrest nogmaals bevestigd dat als een gemeente op basis van oude afspraken een gedoogplicht heeft, er geen precariobelasting mag worden geheven.

Lees verder

Minder draaiuren centrale van invloed op de WOZ waarde

De Hoge Raad heeft vandaag een interessant arrest gewezen over de waardering van een energiecentrale.

Verkoop in verhuurde staat is niet de WOZ waarde

Rechtbank Overijssel heeft het recent nog eens bevestigd: de WOZ waarde is de waarde van een object dat leeg op de markt komt. En die waarde is lager dan de verkoopprijs in verhuurde staat.

Geen precariobelasting leidingen bij gedoogplicht

Rechtbank Arnhem heeft een aanslag precariobelasting van een netbeheerder substantieel verminderd omdat de gemeente de elektriciteitsleidingen moest gedogen. 

 

Donner pleit voor meer lokale belastingen

Donner pleit in een interview met Sprank voor meer ruimte voor lokale belastingen.